An English Welsh Pronouncing Dictionary

Author: Thomas Edwards
Publisher:
ISBN:
Size: 77.80 MB
Format: PDF, ePub
View: 2894
Download Read Online
benog, aesbenaidd; â phen tarian iddo Bucklermaker, byc'-ler më'-cer, s. tarianwr
, bwcledwr, gwneuthurwr tarianau Bucklerthorn, byc'-ler-thorn, s. draenen Crist,
math o rafnwydden Buckmast, byc'-mast, s. ffrwyth y ffawydd, cnau neu aeron
ffawydd Buckram, byc'-ram, s. sythlïain, gludlïan Buckrams, byc'-rams, 8. garlleg
wyllt, craf y geifr, craf y madroedd Buckshee, byc'-shi, 8. prifgadlywydd - Buck's-
horn, bycs'-horn, 8. corn y carw, llyriad; llysiau Efa, seren y ddaear 1 Buckskin, ...

Yachting

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.75 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2974
Download Read Online
In nel's Venture of BYC. First overall in B Division was Lou Wingate's Morgan 34
Raider of EYC, followed by Al Wild's Cal 28 Flicka Too, BYC. Points were
determined on the basis of five races, including either the first or sixth race but not
both. The first leg was marked by 25-m.p.h. NW winds with quartering seas which
... This victory in the 12-mile race from Fort Niagara to Port Wel- ler earned him
the George White Trophy. Sid Scott's Redwing 30 El Cid, YCC, won CCA Division
2.

Searc Leanmhain Cr Osd Le Tomas A Cempis Aisdrighthe Ua N Laidion Leis D Mhnald S Illiobh In

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 16.74 MB
Format: PDF, Docs
View: 1770
Download Read Online
bal byc. - Bfo8 a or a5ac 5o ybevyai, ap creay-yarha18 a 8jčëoll als Ty Cor5 an
5aé beašpioni, T 5ač pay masè a fir öa8 rYl abcocra8 leacra. « Scörmljoyal8. QIf
maso ler cy ëabanc oyöna boya yaoriab, ya maëcy«8 an moßar-r, va leônöpson)
a Seyya8 a'o' seacaSab, ya rasne an élearab - caona do ëstojöe pèly, ya pör ney
. . - do 5lacaS an öYl an d'ajal8 154. Y - - - - - . sad hacdcY5ah cy aoycao 8eačr -
Böb, 1r mö a ocanbe 'ya a yojoo. : - a ybealaé do leara. Lyngh rea. vnyeóBay be
 ...

Zoologica Poloniae

Author: Benedykt Fuliński
Publisher:
ISBN:
Size: 20.65 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4936
Download Read Online
Manuskrypty powinny być możliwie zwięzłe i dostarczone w dwóch kopiach; po
lewej stronie należy zostawić margines szerokości 4 cm. Do każdego
manuskryptu należy dołączyć skrócony ... Tabele powinny być pisane na
maszynie (z podwójnym odstępem) na osobnych stronach i kolejno numerowane
cyframi arabskimi w kolejności wzmianki w tekście. Każda tabela powinna mieć
opisowy ... Mi ler, F., and Miller, B., 1954: Hormones ... etc. Anat. Record, 121, 91-
98. Wing- strand ...

Rozprawy I Wnioski O Ortografii Polski J Przez Deputacy Od Kr L Towarzystwa Warsz Przyjaci Nauk Wyznaczon

Author: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, afterwards Towarzystwo Królewskie, etc. (WARSAW)
Publisher:
ISBN:
Size: 68.45 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1544
Download Read Online
»np- rex, ler, crux, nur, zamia'st regs, legs, crues, Mmes. My zamiast gs, piszemy
gz, np. gzygzak,gzems, »i tych nie wyražalny nigdy literą jedną. œ,- zacóž ks »
mamy przez a: wyražać? Naco ta jedna w alfabe»cie naszym za dwie ... Toż
salno brzmienie powin»no być w pismie wyražane zawsze przez tę ваш; »postać
. W prawdzie ortografia każdego języka. odstę»puje niekiedy od tego prawidła,
nigdy jednak nie »powinno się to dziać bezjakiegoś powodu.. ........ и »Litera ta (
œ) jui ...

The First Part Of The Institutes Of The Laws Of England Or A Commentary Upon Littleton

Author: Edward Coke
Publisher:
ISBN:
Size: 51.46 MB
Format: PDF, Docs
View: 7178
Download Read Online
iljZ-mble qzisie e doubt en le ley en tzsicl case sen-oil, fi tzssel claime _ - cava-
flew flm ma/ler ou neȝrzy, [259' A] pur ceo que Ieskrvant nþjyt 'put ceo gue on
nzrytsier al temps de son. conzmcm ement qsafl jizire, Byc. Quarre. BUT if the
master ofsuch servant bee in good health, and can and dare .well goe to the
lands, or to parcel] of it, to make his claime, &e. if such mastei' command his
servant to Qe to any parcell of the land to ma e claime For him, and when the
servant is in going to ...

Hueber W Rterbuch Deutsch Als Fremdsprache Deutsch Polnisch Polnisch Deutsch

Author: Juliane Forßmann
Publisher: Hueber Verlag
ISBN: 9783190017379
Size: 23.89 MB
Format: PDF, Kindle
View: 238
Download Read Online
alergiczny 9 allergische Krankheiten gegen etw. allergisch sein byc uczulonym
na cos « Ich bin allergisch gegen Katzenhaare/deine schlechten Tischmanieren.
allerhand1 ['ale'hant] llndefinitart."] nieodm. (potocz.) sporo, masa « Sie
berichtete allerhand Neues. al-ler-hand2 ['ale'hant] [zaim. nieokreSl.l (potocz.)
sporo/masa (rzeczy/spraw) : Hier gibt es allerhand zu tun. • das ist doch/ja/
wirklich allerhand to naprawde niestychane, to szczyt bezczelnosci, cos
podobnego 0 Hof er das ...

Neues Vollst Ndiges Polnisch

Author: Friedrich Booch-Árkossy
Publisher:
ISBN:
Size: 72.23 MB
Format: PDF, ePub
View: 6013
Download Read Online
Gt». oranzerya; pomarańczarnia; cytryniarn'ia. D ta'ni, I. Dora'ni. Den. Dra'ler, I.
Sle'bner; Draio'tiIdI, a. oratoryczuy; Dtato'tium, m. Kg. oratoryum. miejsce
modlitwy; _. Tk. śpiew kościelny. Drtbe'Iier, an. Tle. orkiestra. D'ráis. Ng. I. Bi'
IamIrau't. Drba'l i en ‚ sf. g1. ordalie . sądy boze w średnim wieku . D'r en. lm. stan
(z iorowo jako omndzeiiie ludzi jednej klasy); bte illiiietitbni't bilbet e nen
beIriibeten — rycerstwo stanowi osobny stan; in ben — bet rc. aufgenommen
werben przyjętym być do ...

Rocznik Wydzialu Lekarskiego W Uniwersytecie Jagiellonskim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 7404
Download Read Online
Prawo pruskie (21s) powiada: » Jeśli dwoje lub więcej ludzi, tymże samym
przypadkiem życie utraciło , a wykryć nie można, który z nich pierwej umarł; w
tenczas to ma być tak uwa- źaneui , jak gdyby żaden drugiego nie przeżył. ...
Przedmioty, względem ("•) Allgem. Gesetzbuch fur die Pren*s. Staaten Iter Th. łter
Tit. ('") Coinmentar iiber d. Allgem. Biirgerl. Gesetzbuch von Fu. von ZEIM.ER. ler
Bd. ler Hauptst. §. 25. których zdanie lekdrza sądowego źądanem bywa, są:
więzienia, tortury ...

Polskie Badania Polarne

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 20.88 MB
Format: PDF
View: 6238
Download Read Online
Teksty winny być nadsyłane w dwóch egzemplarzach maszynopisu (30 wierszy
na stronie, szeroki margines po lewej stronie) w języku polskim. ... Teksty winny
być przygotowane w następującej formie: imię i nazwisko autora, poniżej w
języku angielskim nazwa instytucji (zakład, instytut), dokładny adres, tytuł pracy,
abstrakt (0,3 — 0,5 strony maszynopisu), oraz jedno- lud dwu wyrazowe hasło (
key words) według którego praca będzie mogła ... Ri»ler F. H. 1972 — The Char
Project.