Av Ve Avc L K Kitab

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 74.80 MB
Format: PDF, ePub
View: 2200
Download Read Online
(http://www.hurriyet.com.tr/pa- zar/4639467.asp?gid=59) Cadi avcisi: Bu terim
ingiltere'de 1500'lerin sonunda baslayan "cadi avi" histeri- sinde ortaya çikti. iç
Savas döneminde "cadi sorusturmalanni yöneten Matthew Hopkins kendine "
Witchfinder General" unvanim vermisti. Görevi daonmislarmi. vücuttaki izleri, vb.
inceleyerek kimlerin cadi olduguna karar vermekti. Amerika'da New England'daki
"cadi avi"nda da bu unvan kullanildi. Günümüzde Ingiliz kültürünün etkili oldugu
 ...

L Manyak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 17.23 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3526
Download Read Online
"Timova'da bir cadi cüredi... Gün bacimi evlede musallac olmaya basladi...
Zahireye dair un, yag, bal, g'b: nesneler; birbirine kacar... Kah yUklüklerdeki
yascik, yorgan, bohcalan didikler, dagiCir... insanlann üzerine cas, coprak,
cömlek atar... •.. Sorra da kimse bisey göremez... Kasaba halki, bunlarm vampir
denilen köcü ruhlann ici oldugunda ¡CCifak ecci... Bunun üzerine ¡slimye
osabasmda vampir avcisi olarak canman Nikola adindaki adam Timova'ya
gecirildi... 800 kuru^a pazartk ...

Almanca T Rk E S Zl K

Author: Karl Steuerwald
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag
ISBN: 9783447015844
Size: 35.19 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5321
Download Read Online
(Gattin) kan; evli kadin; zevce 3. (altes Weib) kocakan 4. (häßliches, altes ~) cadi,
cadaloz, acuze -chen л 1. küçük kadin; kadincik, kadin- cagiz 2. (von Tieren) diçi
-er.art / kadin tarzi -er.feind m kadin düsmani -er.held m kadin avcisi (od. düçkünü
); kadincil, donjüan -er.herrschaft / kadinlar saltanati -er.volk л kadin milleti °isch
kadin tavirli; kadinsi; efemine; -er Schwätzer kadin agizli; sich ~ benehmen
kanlaçmak-ieln л ufak kocakan ;Männlei n und~ (hum.) erkekli kadinli 2iich 1.
kadin, ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 59.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 7302
Download Read Online
Yani Ged'in Roke'u bi- rakip Tenar'in yamna gittigi, okulun ba§- büyücüsüz
kaldigi zamanda. l§te о dö- nemler Ejder Bocegi adrnda bir kiz dogar. îçinde
biiyiik bir guç bulundugu, bu guç- le basa çikamayacagina inandigi için onu
egitmeyi reddeden bir cadi tarafmdan far- k ediJen bu kiz alkolik babasinin ve ya
§a- diklan evin sorumlulugunu iisdenmiç, çifrligi çekip çevireyim derken sert bir
mi- zaç edinmif, tuttugunu koparan biri olup çikmi§nr. §ehirdeyse Roke'tan
deneyim kazanmak ...