Marifetname 3

Author: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053020583
Size: 44.21 MB
Format: PDF, ePub
View: 4416
Download Read Online
Aptal (bön) olanın aklını berraklaştırır, zekâsını keskin eyler; cimriyi cömert,
kibirliyi mütevazı, çirkini güzel eyler. Aşk birlikte oturup kalkmaya ne sıcak bir dost
, arkadaş olmaya ne güzel yârendir. O istediğini kahreden güçlü bir pâdişâhtır, ...

Eski T Rk Edebiyat K S M Naz M Ekilleri

Author: Halûk İpekten
Publisher:
ISBN:
Size: 21.33 MB
Format: PDF, Docs
View: 5550
Download Read Online
Redd-i matla' Kakıyup hışm ile ebrûlarını çîn eyler Turmaz ol şûh-ı cefâ-pîşe bana
kîn eyler Dökmege kanın erbâb-ı dilün ol hûnî Bileyüp hancer-i hûn-rîzini keskin
eyler Şöyle germiyyeti var âteş-i aşkun dilde Çeşme-i çeşmüm anı âb ile teskin ...

Ke K L Dergisi 43 Say

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.32 MB
Format: PDF, Docs
View: 406
Download Read Online
diyerek yârinden başkasını yabancı bulma keyfiyetidir. Bu, öyle bir haslettir ki
ateşi serin ve selâmetli eyler, nârı serin sulara dönüştürür. Keskin bıçağı kör eyler
. “Sana emredileni yap babacığım!” diye Rabbisinin emrine tam teslimiyet
gösteren ...

Ismet D V Ni

Author: Mehmet İsmetî
Publisher:
ISBN:
Size: 21.59 MB
Format: PDF
View: 658
Download Read Online
Dökmege kanım erbâb-ı dilüü ol huni Bileyüp hancer-i hün-rîzini keskin eyler 3.
Şöyle germiyyeti var âteş-i cışkun dilde Çeşme-i çeşmim anı âb ile teskîn eyler 4.
Beni şâd etmedi bir lahza visâliyle o şüh Dem-be-dem mihnet-i hecri ile ğamkîn ...

Manzume I Keskin

Author: Mustafa bin Osman Keskin
Publisher:
ISBN: 9789751621276
Size: 39.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7561
Download Read Online
Türkçe, arapça, Farsça Manzum sözlük Mustafa bin Osman Keskin, Atabey Kılıç
... nigahi Temasa kilsalar ol demde ani O cezb eyler dil-i bi-çaregani 3' $efi'ü'l-m
üznibin ol dosti D'DZMT : Sefi'ü'lmüznibin mahbüb-1 E 35 Cün emr oldiysa böyle
 ...

Dictionnaire Fran Ais Turc

Author: Thomas Xavier Bianchi
Publisher:
ISBN:
Size: 80.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2878
Download Read Online
... U*: iânmich, J· muchte'al – Qui brüle | r flamme , s-° : iâ1rdji, 5 = mouharrrq. –
Au fig, violent, W” hément, e· keskin, **hedi'd, · ! ekid. – Désir arkı · 3:
tehtiāqychedid i:m istek – Soif" -y • · keskin sou° - ARGUMENTAtioN , s. fém.,
eyler: · · burhân ...

A Ik Sef L Sel M Ahmet G Nbulut

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 51.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 329
Download Read Online
İNCE Kılıçtan keskin Kıldan çok ince, Yaşarsın keskin, Elden çok ince. Erenler
kârı Su eyler koru, Arıdan arı, Gülden çok ince. Koruduğu öz, Taşıdığı göz,
Söylediği söz Dilden çok ince. Can gözünde sel, Duygudaki tel, Gönüldeki yel,
Yelden ...

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 78.79 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2284
Download Read Online
Sert sirke gendy kabina earar eder., Aks. 1080: Keskin sirke kabina (küpüne)
zarar(-dvr)., Tülb. 9245 : Keskin sirke kabina zarar verir., Izb. 364 : Yavuz sirke
küpüne ziyan eyler. 117. Kischi Khasdugi Khuinge [r : khuije] achur gendu
duscher.

Ke K L Dergisi 40 Say

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.38 MB
Format: PDF, ePub
View: 4944
Download Read Online
60 Yalgan âşık maşukıdın cânın ayar, Ukba yolın arka taşlab dünya süyer, Hû
halkasın kurgan yerdin eyler firar, Keling ... Hakk'ı seven âşıkları buldu murad,
Sahte âşık olup yürüme, sabaha ayıp, Kılıçtan keskin kıl köprünün adı Sırat,
Yalan ...

Matmazel Noraliya N N Koltu U

Author: Peyami Safa
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550968
Size: 41.93 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3586
Download Read Online
Keskin ve gittikçe Eda Hanım'a ait olduğu anla.ılan bir ses onun adını çağırıyordu
. Tahta bölmeyi yumrukluyordu. ... bakıyor, sonra gözlerini yana doğru kaydırarak
dudaklarının ucuyla -galiba dua- bir .eyler okuyordu. Babu. da yatağın içinde ...