Liefde En Kapitaal

Author: Mary Gabriel
Publisher: Prometheus
ISBN: 9035138694
Size: 41.68 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5326
Download Read Online
Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek.

Kapitaal In De 21ste Eeuw

Author: Thomas Piketty
Publisher: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 9023489292
Size: 16.43 MB
Format: PDF, Mobi
View: 426
Download Read Online
liefde. van. de. officiële. publicaties. Om dezelfde redenen waarschuwen we ook
tegen hetgebruik van statistischeindexen, zoalsdeverhouding tussen
verschillende fractielen, vaakgebruikt inofficiële rapportenover ongelijkheid
vande >7⁄8¦>en nationale bureaus voorde statistiek. De meestgebruikte indexis
P1⁄3‹ /P›‹, datwil zeggen de verhouding tussen het negentigste percentiel en
hettiende percentiel van de inkomensverdeling.235 Als men bijvoorbeeld
meerdan¤‹ ‹‹ euro ...

Nederlandsche Verhalen Tot Aankweeking Van Liefde Voor Deugd En Goede Zeden

Author: Cornelis Johannes van Heusden
Publisher:
ISBN:
Size: 23.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2624
Download Read Online
Hij' kon dit volstrekt niet doen, maar moest ‚om het voordeeligst te handelen, een
gedeelte Van dat kapitaal verkoopen , en het geld op eene andere wijze uitzetten
, of van het kapitaal zelve leven. Hij' deed het beide gedeeltelijk; zette eenig geld
uit, en leefde van een ander deel van het verkochte kapitaal, zonder uitzigt
waarvan verder te leven, indien eens hetzelve zoude Verteerd zijn. ,' Na nog een
jaar zoo geleefd te hebben, begon REDERMAN reeds zeer goed te kunnen ...

Kapitaal

Author: John Lanchester
Publisher: Prometheus
ISBN: 9044620835
Size: 43.80 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5867
Download Read Online
Op zulke momenten ging hij tegenwoordig zo half en half op in een soort fantasie
: hoe zou het zijn om er met Matya vandoor te gaan en elders een geheel nieuw
leven op te bouwen, misschien wel in haar geboortestad in Hongarije, hij als een
exotische en sexy Britse man die alles had opgegeven om met deze hete en
sexy Hongaarse te kunnen leven, goulash te eten en de hele ochtend de liefde te
bedrijven... of in een warm land, ja dat was beter, een plek met palmbomen en
een ...

Rijngoud

Author: Elfriede Jelinek
Publisher: Singel Uitgeverijen
ISBN: 9021455021
Size: 18.25 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6579
Download Read Online
... zoals het kapitaal sterft als het geen rente meer draagt. Dan wordt het verteerd,
door zichzelf, vanzelf, zoals de liefde. Kapitaal waarvoor geen rente binnenkomt
of betaald wordt door de debiteur, dat zou betekenen dat je er langer moet zijn
dan de, dan elke noodzakelijke wissel! Dat je wederzijds, niet debetzijds, niet
creditzijds garant moet staan, in de wisseling der tijden die je nu eenmaal moet
accepteren, en dan op een bepaald moment ten onder.

De Prijs Van De Liefde

Author:
Publisher: Het Spinhuis
ISBN: 9789073052338
Size: 19.23 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5559
Download Read Online
Ze ging uiteindelijk om de politiéke vraag, hoe de slechte verhouding tussen
arbeid en kapitaal in de hand kon worden gehouden. De toestand van de
gezinnen in de lagere volksklassen vóór 1870 is beschreven door J. Giele en IJ.
Brugmans6. Er waren - een eeuw later in Nederland onwaarschijnlijk
voorkomende - lange werktijden voor vrouwen, mannen en kinderen. Grote
gezinnen waren opeengehoopt in kleine, uiterst slechte behuizingen. Er heerste
ondervoeding en er was ...

Klein Kapitaal Uit Het Handschrift Van Hulthem

Author: Hans van Dijk
Publisher:
ISBN:
Size: 45.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 7267
Download Read Online
Als zij hem heeft uitgedaagd, zonder omwegen mee te delen wie zijn geliefde is,
verklaart hij haar zijn liefde. Volgens de conventies van de hoofse liefde doet hij
dit door haar geknield om genade te smeken en duidelijk te maken dat zijn
bestaan in haar handen ligt. Het bezit van het bloemenkrans- je — symbool van
haar liefde - is voor hem een zaak van leven en dood. Strofe v is anders
opgebouwd dan de voorgaande strofen. De acht verzen rijmen paarsgewijs,
waarbij moet ...

S Levens Kapitaal

Author: John Lubbock (1st baron Avebury)
Publisher:
ISBN:
Size: 59.54 MB
Format: PDF, ePub
View: 2463
Download Read Online
Wij moeten verder gaan. ,,Ik zeg u, hebt lief uwe vijanden, zegent, die u vloeken,
doet wel dengenen, die u haten; bidt voor degenen, die u leed aandoen en u
vervolgen, opdat gij kinderen zijt uws Vaders in den hemel, want hij laat zijne zon
opgaan over boozen en goeden, en laat regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.” - Mattheus. - ,,De liefde,” zegt Paulus, ,,De liefde is
lankmoedig en goedertieren, De liefde is niet afgunstig, De liefde bedrijft geenen
moedwil, zij is niet ...

Mijn Eerste Liefde

Author: Jan Siebelink
Publisher: Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
ISBN: 9023469623
Size: 43.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3370
Download Read Online
'Alleen de opstal is al een kapitaal waard.' 'Òom Theo is mooi met zijn neus in de
boter gevallen,' zei moeder. Ze spraken anders nooit zo over geld, nooit op zo'n
begerige manier. Mijn broertje en ik moesten erom lachen. Zoveel geld in het
vooruitzicht maakte hongerig. We passeerden het voormalige stoomgemaal De
Volharding, staken met de pont de rivier over en fietsten over de stille bandijk.
Het was een heerlijke junidag. Kromgegroeide notenbomen gaven de afritten
naar de ...

Liefde En Ballingschap

Author: Willem Bilderdijk
Publisher: Singel Uitgeverijen
ISBN: 9029593016
Size: 23.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1665
Download Read Online
Dubbele onderstrepingen zijn in klein kapitaal afgedrukt. Deindeling vande
brieven is geüniformeerd. Voor denaamgeving van Bilderdijks vrouwenhebikeen
keuze moeten maken. In de brievenwordt nietduidelijkhoeze aangesproken
werden. Het is nietgebruikelijk datermeteen voornaam ondertekend wordtof dat
eenaanhefbegint meteenvoornaam. Catharina Rebecca Woesthoven
zalwelaangesproken zijn geworden meteen afleiding van haar eerste naam(
Katrien, Trina,Rini of ...