Sinope The Results Of Fifteen Years Of Research Proceedings Of The International Symposium 7 9 May 2009

Author: Dominique Kassab Tezgör
Publisher: BRILL
ISBN: 9004223886
Size: 79.41 MB
Format: PDF
View: 1978
Download Read Online
M. 'Abd al-Qādir Khuraysāt et al. (al-'Ayn). Uzluk, F.N. 1952: Anadolu Selçukluları
Devleti Tarihi III (Ankara). Uzunçarşılı, İ.H. 1941: Osmanlı Devleti Teşkilatına
Medhal (Ankara). Ülkütaşır, M.Ş. 1949: Sinop'ta Selçukiler zamanına ait tarihi
eserler. Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5, 112-151. Ünal, M.A.
2008: Osmanlı Devrinde Sinop (Isparta). Yazıcızade Ali 2009: Tevârîh-i Âl-i
Selçuk, ed. A. Bakır (Istanbul). Yücel, Y. 1991: Anadolu Beylikleri Hakkında
Araştırmalar I (Ankara).

Innovation And Empire In Turkey

Author: Tuncay Zorlu
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 0857713590
Size: 76.88 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7339
Download Read Online
198. 199. 200. 201. Rebfu'l-fihir 1204/29 March 1790 in Sinop. For the
requirement of the galleon, sliding ways (kıza/e), Cross pieces of timber (felenle),
raw iron, tallow, Wire and anchor were demanded. See BOA. CB, no. 1751. Karal
: 'Selim III Devrinde Osmanlı Balıriyesi', p. 207. PRO. FO 78/10, pp. 294-95. BOA.
HH, no. 9644—A. BOA. CB, no. 1913. BOA. CB, no. 1479. Cevdet: Târz'h-ı'
Cevdet, vols 7—8, pp. 549—51. Emsen: 'Selim III”, p. 41. Noyan: 'Eski
Gemilerimizin İsimleri', p.

Seljuqs

Author: Christian Lange
Publisher: Edinburgh University Press
ISBN: 0748675728
Size: 19.55 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2231
Download Read Online
Vecihi Pasa's inscription has been removed from the türbe on Temenni Hill in
Ürgüp and is now in the town museum. M. şakır Ülkütasir, 'Sinop'ta Selçukiler
Zamanina Ait Tarihi Eserler', Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5 (
1949), pp. 139–40; for more on the fate of Seljuq monuments in Ottoman times
see Zeki Atçeken, Konya'daki Selçuklu Yapilarinin Osmanli Devrinde Bakimi ve
Kullanilmasi (Ankara, 1998). 87. Yazicizâde Ali, Tevârîh-i âl-i Selçuk, p. 907.
PART II SOCIETY ...

The Ottoman Crimean War

Author: Candan Badem
Publisher: BRILL
ISBN: 9004182055
Size: 57.54 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 252
Download Read Online
The Battle of Sinop and European Public Opinion The event that started the war
in earnest and turned the Russo-Ot- toman war into a European one was the
naval battle of Sinop on 30 November 1853. The battles on the Danube ... 283–
284. 28 Besbelli, op. cit., pp. 18–25. Süer, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi. Osmanlı
devri. Osmanlı-Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi Harekatı (1853–1856). Ankara:
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1986, p. 40. 29
Bernard ...

Te Osmanl

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 66.47 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6089
Download Read Online
Osmanlı Devleti. Karesioğullarmın topraklarını aldıktan sonra bir donanmaya
sahip oldu. 1350'lerde de Edincik deniz üssü kuruldu, l, Bayezid döneminde de
Gelibolu tersanesi yapıldı Osmanlı denizciliği Fatih'in 400 parçalık bir donanma
oluşturma-sıyla daha da güçlendi. Kanuni devrinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın
Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlılar. Akdeniz'de en üstün güç oldular.
Osmanlı gemileri istanbul. Süveyş, Gelibolu. Basra Rusçuk, Sinop ve izmit
tersanelerinde ...

Fetret Devr Yeniden Kurulu Un Tarihi

Author:
Publisher: Namık Doymuş
ISBN:
Size: 71.95 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1052
Download Read Online
Osmanlı İmparatorluğu'nun en karanlık yılları: 1402-1422. Venediklilerin ...
Selanik despotu, Osmanlı topraklarında kargaşa çıkarmak isteyen Mustafa Çelebi
ile Cüneyd Bey'i, despotluğuna bağlı Limni Adası'nda ömür boyu göz hapsinde
tutacak, Osmanlı devleti istenen otuz bin Venedik altınını ödeyecekti. Söz konusu
... İsfendiyaroğlu beyinin Kastamonu'dan uzaklaştırdığı Şeyh Bedreddin ile
adamları Sinop'a götürülmüşler, bindirildikleri gemiyle Tuna nehri deltasına
bırakılmışlardı.

The Ottoman House

Author:
Publisher:
ISBN: 1912090619
Size: 80.21 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4748
Download Read Online
Bibliography Arel, A. 1982: Osmanlı Konut Geleneginde Tarihsel Sorunlar. Izmir.
Basoglu, B, 1973: Boyabat ve Qevresi Tarihi. Ankara. ---- 1978. Sinop ili Tarihi.
Ankara. ---- 1990: Boyabat Yöresi Arastrmalari. Boyabat. Cahen, C. 1979:
Osmanlılardan Once Anadolu 'da Türkler (Turkish tr. Y. Moran). Istanbul. Eldem,
S.H. 1984-7: Türk Evi Osmanlı Dönemi (3 vols). Türkiye Anit Cevre Degerlerini
Koruma Vakfi. Istanbul. ... DeVrinde Anadolu Vakıflar Radloff, W. 1994; Sibirya'
dan (tr.

A Monetary History Of The Ottoman Empire

Author: Sevket Pamuk
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 9780521441971
Size: 15.84 MB
Format: PDF, Mobi
View: 199
Download Read Online
17,000; Moldavia, 6,000; Trebizond, 3,000; Kaffa, 3,000; Amasra and Sinop,
14,000. The tributes paid by the Venetian possessions in the Morea and in
Albania were not included.4 Not all of the new revenues were immediately spent,
however. ... "Osmanli imparatorlugu'nun Kurulus ve Inkisafi Devrinde." 653. 11
Kafadar, "When Coins Turned into Drops of Dew and Bankers became Robbers
of Shadows; the Boundaries of Ottoman Economic Imagination at the end of the
Sixteenth ...

S Rg Nde Bir Hakan

Author: Aydın Çakmak
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552413
Size: 13.93 MB
Format: PDF, Mobi
View: 581
Download Read Online
Uzun bir sürece yayılan dava hakkında Kastantara biraderler tarafından yapılan
şikâyet başvurusunda, devr-i sâbıkta Şehzâde Reşad Efendi'ye mensup oldukları
düşüncesiyle Sinop'a sürülmüş oldukları ifade edildikten sonra devletin,
dükkanlarını kullanamamalarına rağmen sürgün müddeti için kendilerinden
223.300 guruş kira parası istediği ileri sürülmüştür. Bunun ... İbnülemin Mahmud
Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, C.9, MEB, İstanbul: 1948, s.
1302-1303. BOA ...